Otto, Tauno 1967

Allasutuse kood
me
TTÜ-s
1989-
Teenistuskäik TTÜs
tööpinkide ja instrumentide labor ins, õppemeister, tööpinkide ja instrumentide kat ass
masinaehituse instituudi assistent 1990-2001, tootearenduse õppetooli lektor 2001-2006
dotsent 2007-2010
professor 2010-...
mehaanikateaduskonna õppeprodekaan 01.09.2007-31.08.2010
dekaan 2010-...
masinaehituse instituudi tootmistehnika õppetooli juhataja 01.09.2015-31.08.2020
Teenistuskäik mujal
Kasahstani Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, ekspert 2015-...
Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet, ekspert 2011-...
Kosovo Akrediteerumisagentuur, ekspert 2013-2014
Leedu Kõrghariduse Hindamisagentuur, ekspert 2012
Tallinna Masinatehas, arendusinsener 2001
Patendibüroo Lasvet, patendiinsener 1993-2000
Eesti Merehaiduskeskus, laborijuhataja 1993-1994
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
E-kursuste autor ja disainer (2005). EL projekti INNOMENT infokordinaator 2003-2004 (ettevõtete täiskasvanute koolitus)
Tunnustused
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu liige 2015-...
Euroopa masinaehituse strateegiliste uuringute ja innovatsiooni arendamise teekaardi (Roead4FAME) ekspertgrupi liige 2014-...
Euroopa Kõrghariduse ja Teaduse Alalise Komitee (HERSC) liige 2013-...
Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC OÜ, nõukogu liige 2013-...
Eesti Disainikeskuse nõukogu liige 2013-...
Masina- ja aparaadiehituse teadus- ja arendusnõukogu, esimees 2012-...
Masina-, metalli- ja aparaaditööstuse kutsenõukogu kutsekomisjoni esimees 2010-...
TTÜ nõukogu liige 2007-...
INNOMET SA, nõukogu liige 2006-...
DAAAM International teaduskomitee liige 2006-...
TTÜ mehaanikateaduskonna nõukogu liige 2005-...
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi hindamiskomisjoni liige 2009-2014
TTÜ õppetegevuse kvaliteedirühma liige 2009-2012
Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine" sisutöörühma liige 2009-2010
TTÜ koordinaator 6RP projektis "Digital Factory for Human.Oriented Production System" DiFac (liitunud projektiga valoriseerimisetapis) 2008-2009
Konverentsi 6th International DAAAM Baltic Conference INDUSTRIAL ENGINEERING 24 - 26 April 2008, Tallinn, ESTONIA, korralduskomitee teadussekretär 2007-2008
LdV projekti „Nõustamissüsteem masina- ja aparaadiehituse ning elektroonikatööstuse sektori koolitus- ja tööjõuprobleemide lahendamiseks-INNOMET II“ TTÜ koordinaator 2005-2007
ESF projekti „INNOMET II - Innovaatiline inimressursside arendussüsteemi rakendamine Eestis“ TTÜ koordinaator 2005-2006
Konverentsi 5 th International DAAAM Baltic Conference INDUSTRIAL ENGINEERING - adding innovation capacity of labour force and entrepreneur 20 - 22 April 2006, Tallinn, ESTONIA, korralduskomitee teadussekretär 2005-2006
Innove, ekspert ESF meetme 1.1 projektidele 2004-2006
Ajakirja "TA Toimetised. Tehnikateadused" külalistoimetaja abi 2004
Konverentsi 4 th International DAAAM Conference ''INDUSTRIAL ENGINEERING - INNOVATION AS COMPETITIVE EDGE FOR SME'', 28-29th April 2004, Tallinn, korralduskomitee teadussekretär 2003-2004
Sünniaeg
04.09.1967
Sünnikoht
PUBL kirjed