Auväärt, Aivar 1974

TTÜ struktuuriüksus
Allasutuse kood
aa
TTÜ-s
2007-
Teenistuskäik TTÜs
teadus- ja arendusosakond, osakonnajuhataja 2016-2020
teadus- ja arendusosakond, osakonnajuhataja asetäitja 2013-2016
teadus- ja arendusosakond, välisrahastamise talituse spetsialist 2007-2013
energia- ja geotehnika doktorikool, projektijuht
Teenistuskäik mujal
Eesti Geoloogiateenistus, konsultant 2021-...
Protovisioon OÜ 2011-...
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
PM² Alliance liige 2020-2021
EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) liige 2020-2021
Meetme "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-Euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) projekti "TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022" üldjuht 2016-2020
Euroopa pealinnade ülikoolide assotsiatsioon UNICA, EL teaduskorralduse nõustajate töögrupi liige 2007-2020
COST tegevus TN1302 "BESTPRAC" juhtkomitee, mõju ja sidusgruppide kaasamise grupi ja töögrupi 1 liige 2013-2019
Alameetme "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames" projektide koordinaator 2010-2016
Alameetme "Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine" projekti TAP46 projektijuht 2013-2015
TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse rajamine, projektijuht 20210-2015
Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige 2013-2014
Alameetme "Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine" projekti TAP15 projektijuht 2011-2012
Euroopa Liidu 7. Raamprogrammi sõltumatu ekspert 2007-2012
Euroopa innovatiivsete ülikoolide konsortsium(ECIU), TTÜ poolne koordinaator 2010-2011
Meetme «Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine» projekti "Tallinna Tehnikaülikooli keemiahoone II ehitusjärk " projektijuht 2007-2011
Sünniaeg
31.10.1974
PUBL kirjed