Kulbach, Valdek 1927-2020

Allasutuse kood
ee
TTÜ-s
1955-2020
Teenistuskäik TTÜs
ehituskonstruktsioonide kat ass, v-õpet, dots 1959, prof 1972, juh 1975-1990
õhtuteadusk prodek 1963-66, kaugõppeteadusk dek 1971-75, ehitustk dek 1994
ehitiste projekteerimise inst teraskonstruktsioonide prof 1992, õhukeseseinaliste konstruktsioonide erakorr prof 1992, teraskonstruktsioonide õppet emeriitprof 1998
Haridus
TPI 1951 ehit-teadusk c l, Peterburi Tehn-ülik aspirant 1952-54; tehn-knd 1955, tehn-dr 1972 TPI
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti TA akadeemik (mehaanika) 1986. NEesti preemia 1970, NL Ministrite Nõukogu preemia 1985, EV teaduspreemia 1995 (kaasaut Karl Õiger). Tampere Tehn-ü audoktor (1992). Rahvusvaheliste erialaliitude liige. Eesti Ehitusins Liidu l 1992. Riikl autasu: Valgetähe IV kl teenetemärk 1999 (tehnikateadlane). Eesti teaduspreemia 1995 (1994. a. teadustööde eest). EIL Aasta Inseneri tiitel 2000 (Saaremaa püsiühenduse variantide koost.eest). TTÜ teenetemedal "Mente et manu" nr 7, 2002. Eesti Teraskonstruktsiooniühingu l. Narva Linnavalitsuse tänukiri aktiivse töö eest Narva Eesti Seltsis 2005. Eesti TA medal 2006
Tunnustused
Tampere Tehn-ü audr
Eesti TA medal2006
Sünniaeg
06.04.1927 Auvere-Joala v Virumaal, surn 31.01.2020 Tallinn, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL kirjed