Kaljo, Dimitri 1928

TTÜ struktuuriüksus
Allasutuse kood
ng
TTÜ-s
1997-
Teenistuskäik TTÜs
TTÜ Geoloogia Instituut, aluspõhja osakonna juhataja 1997-2006
juhtivteadur 2006-2007
erakorraline vanemteadur 2008-…
Teenistuskäik mujal
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, 1957-1997: teadussekretär, sektorijuhataja, teadusdirektor 1965-69, direktor 1969-89, professor 1986, aluspõhja osakonna juhataja 1990-
Teaduskraad
Ph.D. 1977, kinnitus 1978 (NSVL TA Geoloogia Instituut)
geoloogia-mineraloogiakandidaat 1956
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" juhtkomitee esimees 2004-2008
Rahvusvahelise Paleontoloogia liidu asepresident 1989-96
Rahvusvahelise Stratigraafia Komisjoni Siluri alamkomisjoni esimees 1984-92, liige 1975-2003
Eesti Geoloogia Rahvuskomitee esimees 1992
Eesti maavarade komisjoni esimees 1990
Ühiskondlik tegevus
Eesti Loodusuurijate Seltsi liige 1950
Eesti Geoloogia Seltsi liige 1989
Tunnustused
Eesti Vabariigi teaduspreemia pikaajalise tulemusiku teadus- ja arendustöö eest 2009
Valgetähe IV klassi teenetemärk 2002
Eesti teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal (kollektiivi juht) 2001
Londoni Geoloogia Seltsi auliige 1987
Akadeemik 1983 (geoloogia)
ENSV riiklik preemia 1972
Sünniaeg
12.10.1928
Sünnikoht
PUBL kirjed