Kaljo, Dimitri 1928

TTÜ struktuuriüksus
Allasutuse kood
ng
TTÜ-s
1997-
Teenistuskäik TTÜs
TTÜ Geoloogia Instituudi aluspõhja osakonna juhataja 1997-2006
juhtivteadur 2006-2007
erakorraline vanemteadur 2008-…
Haridus
Gustav Adolfi Gümnaasium 1948; TRÜ 1953 geol osk, aspirant 1953-56; geol-miner-knd 1956, geol-miner dr 1977, kinnitus 1978 (NSVL TA Geol Inst)
Teaduskraad
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Akadeemik 1983 (geoloogia). ENSV TA Geol Inst 1957-1997: teadussekr, sekt-juh, teadusdir 1965-69, dir 1969-89, prof 1986, aluspõhja osk juh 1990-. Londoni Geol Seltsi auliige 1987, Eesti Loodusuurijate Seltsi l 1950, Eesti Geol Seltsi l 1989, Rahvusvahelise Paleontoloogia liidu asepresident 1989-96, Rahvusvahelise Stratigraafia Komisjoni Siluri alamkomisjoni esimees 1984-92, liige 1975-2003, eesti maavarade komisjoni esimees 1990, eesti Geoloogia Rahvuskomitee esimees 1992, Riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" juhtkomitee esimees 2004-2008. ENSV riikl preemia 1972, Eesti teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal (kollektiivi juht) 2001, Valgetähe IV klassi teenetemärk 2002, Eesti Vabariigi teaduspreemia pikaajalise tulemusiku teadus- ja arendustöö eest 2009
Tunnustused
Sünniaeg
12.10.1928 Haapsalu
PUBL kirjed