Võhandu, Leo 1929

Allasutuse kood
id
TTÜ-s
1966-
Teenistuskäik TTÜs
arvutusmatemaatika kat dots 1966, juh 1966-73, informatsioonitöötlemise/ infotöötluse kat dots, prof 1987
informaatikainst informaatika aluste prof 1992, õppet emeriitprof 1997
rehabilitatsioonitehnoloogia keskuse juh kt, juh 2005 - 31.10.2012
Informaatikainstituut, informaatika aluste õppetooli vanemteadur (0.50) 01.11.2012 - 31.10.2015
Haridus
TRÜ 1952 mat-loodusteadusk; füüs-mat-knd 1955
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
TRÜ õppejõud 1955-66, dots 1963, arvutuskeskuse juh. Stažeerinud USAs, Soomes. TPI arvutuskeskuse rajaja 1968 ja teadusl juhendaja. Tiigrihüppe Sihtasutuse nõukogu l. Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1957.
Tunnustused
Valgetähe IV klassi teenetemärk 2001 (informaatik, emeriitprof)
Eesti teaduse populariseerimise auhinna peapreemia 2007
Sünniaeg
02.09.1929 (dokumentides ekslikult 02.09., kirikuraamatu järgi 28.09.) Tallinn
PUBL kirjed