Vihalem, Paul 1910-1985

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1940/41, 1944-1949
Teenistuskäik TTÜs
tsiviil- ja tööõiguse kat prof 1940/41
nõukogude õiguse kat juh 1947-49
majandusteadusk dek 1945
Teenistuskäik mujal
tsiviil- ja tööõiguse kat
Teaduskraad
õigusteaduse doktor 1952 (NSVL TA Riigi ja Õiguse Instituut)
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
1940 oli J. Varese valitsuse siseministri assistent. TÜ tööõiguse õppej 1938-40, kat juh 1950-77, prof. 1940 oliJ.Varese valitsuses siseministri assistent. 1941-46 Eesti NSV rahvakomissar ja NL tagalas ENSV A/Ü Kesknõukogu esimees 1942-45. 1947-53 Eesti NSV TA Majanduse ja Õiguse Inst dir. 1950-77 TRÜ riigi ja õiguse ajaloo kat juh, 1961-64 õigus-maj teaduskdek. Eesti NSV teeneline jurist 1966. EÜS "Veljesto". Lenini orden 1971
Sünniaeg
17.05.1910 Lihula v, Läänemaa, surn 23.11.1985 Tallinn