Tarmisto, Vello 1918-1991

TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1946-1949, 1967-1969
Teenistuskäik TTÜs
statistika ja raamatupidamise kat ass
rahvamajanduse ajaloo ja majandusgeograafia kat v-õpet, dots
Haridus
TPI 1946 maj-teadusk c l; geogr-knd
Teaduskraad
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti TA akadeemik (majandusteadus) 1977, Majanduse Instituudi teadur, direktor 1974-83, koduuurimiskomisjoni asutajaid ja esim 1977-91. Korp!"Vironia". Eesti Geograafia Seltsi esim 1955-85
Nime viited
Grünberg, Vello -1936
Sünniaeg
07.01.1918 Võru, surn 06.11.1991 Tallinn, maetud Metsakalmistule