Lopp, Margus 1949

Allasutuse kood
yk
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1997-
Teenistuskäik TTÜs
matemaatika-loodusteadusk alus- ja rakenduskeemia inst orgaanilise keemia instituudi/matemaatika-loodusteadusk keemiainst direktor 1997-2004
orgaanilise keemia õppet professor 1997-31.08.2017
orgaanilise keemia õppetooli juhataja 1997-31.08.2017
matemaatika-loodusteadusk dekaan 2004-2009. TTÜ Keemia Inst orgaanilise sünteesi osk juh 1997-2002
Haridus
TRÜ 1973; keem-knd 1981
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
TTÜ kuratooriumi liige 2014-; ENSV riikl preemia 1987. 1973-1997 ENSV/Eesti TA Keemia Inst tead, osk-ajuh 1992-97. Helsingi Ü dots. Eesti Keemia Seltsi l, president 2004-. Eesti Vabariigi teaduspreemia 2003. SA Eesti Teadusfondi nõukogu keemia ja bolekulaarbiol ekspertkomisj l (2006). EE14
Tunnustused
Sünniaeg
11.09.1949 Liiva k Saaremaal
PUBL kirjed