Nirk, Tiit 1943

Allasutuse kood
po
ky
TTÜ-s
1974-
Teenistuskäik TTÜs
füüsikalise keemia kateeder, vanemõpetaja 01.01.1974–31.12.1978
füüsikalise keemia õppetool, dotsent 01.01.1978–31.12.1996
keemiateaduskond, prodekaan 1991-1996
keemiaõpikond, juhataja 1994-2000
õppe- ja teadusosakond, juhataja asetäitja 01.01.1996–31.12.2000
õppeosakond, juhataja asetäitja 01.01.2000–31.12.2005
alus- ja rakenduskeemia instituut, dotsent 2001-2005
materjaliteaduse instituut, dotsent 2005-...
keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, õppeprodekaan 2005/2006-31.08.2017
Teenistuskäik mujal
Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, nooremteadur 01.01.1972–31.12.1974
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Elektro- ja Termofüüsika instituut, 1968-69
Teaduskraad
keemiakandidaat 1973 ENSV TA
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
TTÜ ÕIS-i arendusgrupi liige 2010-...
TTÜ õppetegevuse kvaliteeditöörühma liige 2009-...
TTÜ nõukogu õppekomisjoni liige 2008-...
TTÜ VÕTA nõukoja liige 2007-...
TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige 2005-...
TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna õppekavakomisjoni esimees 2011-2014
TTÜ nõukogu liige, 2008-2012
Eesti Keemia Selts, TTÜ osakond, nõukogu aseesimees 1980-1991
Tunnustused
Teaduskonna parim õppejõud 2011
Mente et manu 1993
Sünniaeg
Sünnikoht
PUBL kirjed