Kolbre, Ene 1946

Allasutuse kood
tm
TTÜ-s
1969-
Teenistuskäik TTÜs
tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateeder (laboratoorium?), vaneminsener, vanemteadur 1969-1982
tööstusökonoomika kateeder, lektor, dotsent 1982-1990
tööstusökonoomika kateeder, juhataja 1990-1992
käitismajanduse instituut, juhataja 1992-1994
(juhtimisökonoomika aseprofressor 1992, direktor 1992-93, 1997-98?)
majandusteaduskond, dekaan 1994-96
juhtimisökonoomika õppetooli juhataja, professor 1996-2000
ärikorralduse instituudi logistika ja kinnisvara õppetooli kinnisavara ja investeeringute professor 2000-31.12.2012, õppetooli juhataja 2005-31.08.2013, vanemteadur 01.01.2013-31.08.2013
ärikorralduse instituut, ettevõtluse õppetooli vanemteadur (1.00) 01.09.2013-..., õppetooli juhataja 01.09.2013-31.08.2016
emeriitprofessor 01.09.2013-...
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
doktoriõppe töögrupi liige 2007-...
ärikorralduse instituudi nõukogu liige
majandusteaduskonna õppekavakomisjoni esimees
ärikorralduse teadusmagistrantide akadeemilise juhendaja töögrupi juht
magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmiskomisjonide esimees ja liige
kinnisvara hindajate atesteerimise eksamikomisjoni esimees
doktoritööde kaitsmiskomisjonide liige 2000-...
TTÜ majandusteaduskonna nõukogu liige
EV hindamisstandardite töögrupi liige
Eesti Majandusteaduse Seltsi liige
Tunnustused
kinnisvaraguru 2005
TTÜ parim õppejõud 2006 majandusteaduskonnas
Nime viited
Piho, Ene
Hoog, Ene
Sünniaeg
21.07.1946
Sünnikoht
PUBL kirjed