Uus, Endel 1927

Allasutuse kood
ka
TTÜ-s
1951/52, 1955-2003, 2006-
Teenistuskäik TTÜs
orgaanilise keemia kat v-lab 1951/52
keemilise tehnoloogia kat ass
keemiatööstuse protsesside ja aparaatide kat ass, v-õpet 1957-60, dots 1960
keemiatehnika inst tead, v-ins
keemiateadusk dek 1960-72
keemiatehnika inst emeriitdots 2006
Haridus
Tallinna I Keskkool 1946
TPI 1951 keem-mäeteadusk, aspirant 1952-55 Leningr Tehnol Inst; tehn-knd 1955
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
ÜTÜ üldjuhendaja 1956-66. Eesti NSV TA Keemia probleemkomisj liige. Olnud TPI parteikomitee liige 1963-65, 1968-on 1980, parteikom sekr aset õppe- ja teadustöö alal al 1970, on 1980.
Tunnustused
Medal "Töövapruse eest" 1981
Eesti NSV teeneline insener
NSVL kõrgemate koolide tööeesrindlase märk
Sünniaeg
21.04.1927 Tallinn
PUBL kirjed