Mereste, Uno 1928-2009

Allasutuse kood
te
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1964-2009
Teenistuskäik TTÜs
statistika ja raamatupidamise/statistika kat dots 1964, prof 1972, juh 1964-92
sotsiaal- ja majandusanalüüsi labori prof (1990)
teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia inst majandusstatistika ja demograafia prof 1992, sotsiaalstatistika erakorr prof 1994, rahvamajanduse inst statistika teooria ja ökonomeetria õppet emeriitprof 1997
Haridus
Tallinna Poeglaste Kaubandus- ja Kommertskool 1946; TPI 1950 maj-teadusk c l, Moskva Rahvamaj-inst aspirant 1959-61; maj-tead knd 1961 (kaitses 1960); maj-tead dr 1971 (kaitses 11.02.1970 Eesti NSV TA)
Teaduskraad
maj-tead knd
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
1950-54 Tallinna Rahandus- ja Krediiditehn õpet. 1954-64 TRÜ v-õpet, dots.; professori kutse 1973; Eesti TA preemia 1978, NEesti riiklik preemia 1985. Plaanikomitee ja Majandusministeeriumi nõunik. Eesti Panga Nõukogu esimees 1992-97. Eesti TA akadeemik (humanitaar- ja sotsiaalteadused) 1994. Eesti VII, VIII, IX Riigikogu l 1992-2003, alalise õiguskomisjoni l. Riikl autasu: Valgetähe III kl teenetemärk 1997 (majandusteadlane). Eesti Majandusteadlaste Seltsi esimees 1982-87. Reformierakond 1994. Eesti TA medal 1998. TTÜ emeriitprof 1997, TTÜ suur teenetemedal "Mente et manu" nr 4, 1998. F. J. Wiedemanni nimeline keeleauhind 1999. Tallinna Linnavolikogu l 1993-99. Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1958. Pirita linnaosa aasta inimene 2002; Eesti Geograafia Seltsi auliige 2003
Tunnustused
Eesti TA medal
Wiedemanni keeleauhind
eludaatumid
27.05.1928 - 6.12.2009 Tallinnas, maetud Tln Metsakalmistu
Sünnikoht
PUBL kirjed