Laul, Heinrich 1910-1991

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1937-1940, 1946-1991
Teenistuskäik TTÜs
tugevus- ja tehnililise mehaanika labor asjut abij, v-ass, instruktor-ass
ehitusmehaanika ja konstrutsioonide kat v-õpet, dots 1948
ehituskonstr kat juh 1950-75, prof 1956-86, prof-konsultant 1986-91
ehitusteadusk dekaan 1947-58
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Enne sõda tegev prof. O. Maddisoni peaassistendina. Oli tegev Pärnu rannahoone raudbetoonist seenrõdu loomisel. Eesti TA akadeemik 1961 (mehaanika). NEesti preemia 1949, 1965, 1970. Eesti NSV Ülemnõuk Pres aukiri 1970 (seoses 60. sünnip. TP 4.09.1970). ENSV teeneline teadlane 1974. ÜS "Põhjala", vilistlaskogu liige 1989. Rahvusvaheliste organisatsioonide l. Kirjutanud mälestusi TTÜ/TPI ajaloost. EMajBL
Tunnustused
SA Professor Heinrich Laule Nimeline Fond
eludaatumid
05.08.1910-16.04.1991
PUBL kirjed