Vaikmäe Rein, 1945

Allasutuse kood
yf
ng
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1969-1973, 1997-
Teenistuskäik TTÜs
elektroonika kat ins, füüsikainst üldise maateaduse prof 2004
TTÜ Geoloogia Inst isotoop-paleoklimatoloogia labori juh 1997-?
TTÜ teadusprorekt 01.09.2005-
Haridus
TPI 1969 elektrotehn-teadusk; geogr-knd 1981 (NSVL TA Geogr Inst)
Teaduskraad
Eriala
paleoklimatoloog
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
1973-97 ENSV/Eesti TA Geoloogia Inst tead, laborijuh, dir 1990-97. Olnud TÜ külalisprof. Osalenud paljudel ekspeditsioonidel. Eesti Põhjavee Komisjoni esimees 1998-. Eesti Geograafia Seltsi l 1990- . SA Eesti Teadusfondi nõukogu l 2005-. Energiakeskuse nõukogu l (2005)
Sünniaeg
29.06.1945 Schleswig-Holstein, Saksamaa