Raudjärv Matti 1949

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1975-1998
Teenistuskäik TTÜs
teenindusökonoomika kat tunnit 1975-86, v-tead, juhtiv tead
territoriaalmajanduse inst majanduspoliitika aseprof 1992, dots
majandusteadusk prodekaan
Haridus
TPI 1974 maj-teadusk; maj-tead knd 1983
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Olnud Eesti Plaaniinst labori juh, EMI õppej, TÜ külalislekt, v-tead
Sünniaeg
05.08.1949 Rakvere