Laaneots, Rein 1941

Allasutuse kood
mp
TTÜ-s
1965-
Teenistuskäik TTÜs
õppemeister 1963-64
masinaehitustehnoloogia kat ass
masinatööstuse automatiseerimise kat ass, v-õpet 1976
peenmehaanika kat v-õpet, dots 1977, peenmehaanika prof 1991
aparaadiehituse inst metroloogia ja mõõtetehnika prof 1992
mehaanikateadusk prodek 1994-2000, dek kt 2000
mehhatroonikainst metroloogia ja mõõtetehnika prof, õppet juh
Haridus
TPI 1964 meh-teadusk, aspirant Leningradi Metroloogia TUI 1969-71, Moskva Patendiinstituut 1983; tehn-knd 1973, tehn-dr 1991
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti NSV teeneline leiutaja 1983, Tallinna esileiutaja 1986, 1988. NL rahvamaj-saavutuste näituste hõbemedal 1986, personaalne kuldmedal 1988. TTÜ katsekoja osk-juh. Riiklik autasu: Valgetähe V klassi teenetemärk 2005. EE14
Sünniaeg
06.05.1941 Mäe v, Petserimaa (Põlva maakond)
PUBL kirjed