Mellikov, Enn 1945-2018

TTÜ struktuuriüksus
Päikeseenergeetika materjalide tippkeskus
keemia ja materjaliteaduse keskus
materjaliteaduse ja geenitehnoloogia keskus
biotehnoloogia keskus
Allasutuse kood
ky
TTÜ-s
1968-
Teenistuskäik TTÜs
füüsikalise keemia kat v-ins, v-tead 1972-87
optoelektroonika materjalide labori v-tead, juh 1987-92
materjalitehnika inst pooljuhtmateralide tehnoloogia aseprof 1992, professor 1997-16.02.2016
materjaliteaduse ja geeni/biotehnoloogia keskuse prof, juh 1996-2001
materjaliteaduse inst prof, õppet juh 2002/2003-, inst dir 2003-2006, 01.01.2009-....
pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppet juhataja 01.09.2007-16.02.2016
Keemia ja materjaliteaduse keskuse juh 2001-2003
Päikeseenergeetika materjalide TTÜ tippkeskuse juh 2002-...
emeriitprofessor 2016-...
Haridus
TPI 1968 keem-teadusk c l, aspirant 1974-76; keem-knd 1977 (Uurali RÜ, Sverdlovsk), tehn-dr 1988 (NSVL TA Uurali osak Sverdlovski Keemiainst)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti NSV riikl preemia 1985. Teenetemedal „Mente et Manu“ 1995 (50. sünnip). SLV Volkswageni Fondi uurimistoetus 1995. EV teaduspreemia 1997. Omab patente. EV teaduspreemiate komisj l. Eesti Materjalitehnika Ühingu l, esim -2003. Mitmete rahvusvahel teadusorganisatsioonide l. Teaduskompetentsi Nõukogu l (2003-), aseesimees 2006-. Eesti TA akadeemik (materjalitehnoloogia) 2003, juhatuse l 2004- . Euroopa Liidu 5. Raamprogrammi Centre of Excellence in Research juhte (Päikeseenergeetika Materjalide tippkeskus) 2003-. Eesti tead tippkeskuse "Keemia ja materjaliteadus" uurimisrühma "Pooljuhtpäikeseenergeetika materjalide keemia, füüsika ja tehnoloogia" juh 2004-. vt näituse CV. EV Valgetähe IV kl teenetemärk 2006 (keemik, akadeemik). Eesti riikl teaduspreemia 2006 (kollekt juht). Euroopa Teadusfondi füüsika- ja tehn-teaduste alalise komitee Eesti esindaja 2005-
Sünniaeg
01.04.1945 Pärnu, surn 23.07.2018, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL kirjed