Maasik, Voldemar 1909-1991

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1964-1989
Teenistuskäik TTÜs
füüsika kat dots, juh 1964-74, ins, õppemeister
Haridus
TÜ 1935; füüs-mat-knd 1952
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Suures Isamaasõjas, 1946 arvati reservi, suunati Eesti NSV Tead Akadeemiasse, TPI parteikomitee l, õppetöökomisj esim, Eesti NSV Vabar Füüsika Nõuk l, ühingu "Teadus" vabar füüs-, mat- ja astron komisj esim
Tunnustused
Sünniaeg
06.04.1909 Tõrva, surn 26.04.1991 Tallinn
PUBL kirjed