Keevallik, Andres 1943

Allasutuse kood
ia
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1966-1997, 1999-
Teenistuskäik TTÜs
automaatika ja telemehaanika kat ins, ass, v-õpet 1967-71
elektronarvutite kat dots 1976, juh 1976-87
digitaalsüsteemide projekteerimise ja diagnostika labori juh 1987-92
arvutitehnika inst digitaaltehnika prof 1992, dir 1992-1995
infotehn teadusk dek 1995-97, (kohakaasl 1997-99)
rektor 2000-2005, arendusprorektor 01.09.2005-2010, rektor 2010-2015, emeriitrektor 2015-...
Teaduskraad
tehnikateaduste kandidaat 1974 ENSV TA Küberneetika Instituut
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Stažeer või töötanud Lingköpingi, Karlsruhe, Darmstadti ja Grenoble i Ü-s. Eesti Ühispanga (EÜP) infotehnoloogia valdkonna juh, asepresident 1997-99. Eesti Inseneride Liidu asepresident 1996-99. Eesti Elektriins Liidu president 1992-98. Eesti Volitatud Insener 1998-2003, euroinsener 1998. Eesti Tead-ja arendusnõukogu l 2001-. EV presidendi akadeemil nõukogu l 2002-. Riiklik autasu: Valgetähe III kl teenetemärk 2003. TTÜ üliõpilaselu eestvedaja tiitel 2004. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja I kl aumärk 2005. BALTECH president. TTÜ suur teenetemedal "Mente et Manu" nr 25, 2005. vt ka rmt REKTORID. TEHNOPOLI nõukogu esimees 2005- . Maailma Energianõukogu (WEC) Eesti Rahvuskomitee aseesimees 2006. Ühiskondliku Leppe Foorumi Majandustoimkonna l 2006-
Tunnustused
Kaub-Tööst-koja aumärk
Sünniaeg
24.02.1943 Pärnu
PUBL kirjed