Eisen, Ferdinand 1914-2000

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ-s
1947-1960, 1964-1970, 1974-1980
Teenistuskäik TTÜs
Nõukogude õiguse kateeder, assistent
NLKP ajaloo kateeder, vanemõpetaja 1959-60
filosoofia kateeder, vanemõpetaja, dotsent 1969 (kohakaaslusega)
Teenistuskäik mujal
Eesti NSV haridusminister, 1960-80
Tallinna Pedagoogiline Instituut, õppejõud 1980-88
Teaduskraad
filosoofiakandidaat 1960
Eriala
Ühiskondlik tegevus
EFASE - eesti esperantistide organisatsiooni liige
Tunnustused
Riigivapi IV klassi teenetemärk 1996 (haridustegelane)
Eesti NSV teeneline õpetaja 1974
Eesti Esperanto Inst
eludaatumid
17.11.1914-31.10.2000
Sünnikoht
Nursi vald, Võrumaa ; surmakoht Tallinn