Metusala, Tiit 1937

Allasutuse kood
ae
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1961-
Teenistuskäik TTÜs
elektrisüsteemide kateeder, vanemmehaanik, assistent, vanemõpetaja 1964, dotsent 1972
elektroenergeetika instituut, kõrgepingetehnika õppetool, dotsent
energeetikateaduskond, dekaan 1990-94, prodekaan 1994-2001, erakorraline dotsent 2003?-2006, instituudi direktori abi 2006-, emeriitdotsent 2006
Haridus
Slovakkia Tehnikaülikool Bratislavas, 1961 (cum laude)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti Elektroenergeetika Selts, liige, aseesimees, juhatuse liige
Eesti Inseneride Liidu liige
FEANI Registri Eesti Rahvusliku Komitee liige
Eesti Energeetikamuuseum, teadusliku nõukogu liige
TPI Muuseum, teadusliku nõukogu liige
Inseneride Kutsenõukogu liige 2002-
Eesti Standardikeskuse piksekaitse alamkomitee liige
Soome Elektriinseneride Liit, välisliige 2004
Tunnustused
Eesti Volitatud elektriinsener 1998- 2011
TPI kuldmärk
medal "Mente et manu"
Sünniaeg
02.04.1937
Sünnikoht
PUBL kirjed