Öpik, Andres 1947

Allasutuse kood
ky
TTÜ-s
1970-
Teenistuskäik TTÜs
füüsikalise keemia kat ins, ass 1972, v-õpet 1982, dots 1986, kat juh 1987-92
keemiainst füüsikalise keemia prof 1992-, õppet juh
alus- ja rakenduskeemia inst füüsikalise keemia prof 2002-...
keemiateadusk dek 1992-2002
materjaliteaduse inst füüsikalise keemia õppet juh ...-31.08.2014, prof
keemia- ja materjalitehnoloogia teadusk dek 1991-2014
Uute tootmistehnoloogiate ja -protsesside doktorikooli projektijuht 2010-2014
füüsikalise keemia õppetooli juhataja 01.09.2014-31.08.2016
keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna teadus- ja arendusprodekaan 01.09.2014-31.08.2017
Haridus
TPI 1970 keem-teadusk, aspirant 1975-79; keem-knd 1980 (TRÜ); Lõpet 1965 Tallinna 2. Keskk (Reaalkooli). Stažeerinud/täiend Helsingi TÜ, Rootsis, Venemaal, külalislekt Soomes, USAs.
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
TTÜ kuratooriumi liige 30.09.2014-...; Materjalitead ja materjalide tehnol doktorikooli nõukogu liige 2006-; 2014-... Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse liige; 2010-2014 TTÜ ja TÜ doktorikooli" Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad" juht TTÜ-s; 2006-2011 Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert; 2005-2011 Eesti Teadusfond - ekspert; 2005-2014 TTÜ Nõukogu akadeemilise komisjoni liige; 2005-2014 Tallinna Tehnikaülikooli Nõukogu liige; 2005-2009 TTÜ doktorikooli" Uued tootmistehnoloogiad ja protsessid" juht; 2003-2011 Eesti Kõrghariduse Hindamise Nõukogu liige, aseesimees; ÜS"Liivika" vil. Eesti Keemia Seltsi volikogu l. Eesti teaduse tippkeskuse uurimisrühma "Elektrit juhtivad polümeermaterjalid mitmekihilistes struktuurides" juh 2004-. Nõmme linnaosa halduskogu l (2005).
Tunnustused
NEesti riiklik preemia 1985
EV Valgetähe teenetemärk 2006 (kõrhariduse edandaja, TTÜ prof, keemik)
EV teaduspreemia 2006 (kollekt)
Tunnustused ja kutsetegevus-vt CV „Mente et Manu“ 22.03.05
ELKNÜ teaduspreemia 1980
teenetemedal „Mente et manu“ nr 40
Sünniaeg
04.05.1947 Tallinn
PUBL kirjed