Tiido, Heinrich 1921-1995

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1965-1990
Teenistuskäik TTÜs
NLKP ajaloo kat dots 1965-1981, prof 1982-1990
ühiskonnateaduste teadusk dekaan al 1974-83
Teenistuskäik mujal
Haridus
TRÜ ajal-keeletk 1949; Leningradi RÜ juures ühiskonnatead õppej kursused 1952; ajal-knd 1962, kaitses 1961; ajal-dr 1982, kaitses 1980 EKP KK Partei Ajal Inst
Teaduskraad
ajalookand
ajaloo doktor
dotsent 1964
Eriala
vene keele ja kirj õpet
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
1942 mobil. TRÜ vene keele kateedri assistent 1949–1951.EPA parteibüroo sekretär 1952/53. EKP Tartu Linnakom sekr 1953-56. EPA NLKP ajal ja filos kat õppej 1952-65, dotsent 1964.
Tunnustused
Sünniaeg
29.08.1921 Estonka k Suhhumi raj Abhaasia ANSV, surn 17.07.1995, maetud Tln Pärnamäe kalmistu
PUBL kirjed