Karelson, Mati 1948

TTÜ struktuuriüksus
tehnoloogiakeskus
Allasutuse kood
yk
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
2004-2017
Teenistuskäik TTÜs
keemiainstituudi erakorraline vanemteadur (0,25) 2004 - 2005
tehnoloogiakeskuse juhataja 01.10.2004-30.11.2005? keemiainstituudi molekulaartehnoloogia erakorraline professor 2004
molekulaartehnoloogia professor 2005–2014
õppetooli juhataja 2004–2009
keemiainstituudi molekulaartehnoloogia õppetooli vanemteaduri 2014-2017
keemiainstituudi molekulaartehnoloogia õppetooli hoidja 2014-2017
Teenistuskäik mujal
2005 - 2007 Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Molekulaartehnoloogia õppetool
2004 - 2005 Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, Molekulaartehnoloogia õppetool
erakorraline vanemteadur (0.20)
1999 - 2002 Tartu Ülikooli Tehnoloogiakeskuse direktor
1992 - 2004 Tartu Ülikooli teoreetilise keemia korraline professor
1988 - 1992 Tartu Ülikooli keemilise kineetika ja katalüüsi labor, juhataja
1985 - 1988 TRU keemilise kineetika ja katalüüsi labor, sektorijuhataja
1975 - 1985 TRU keemilise kineetika ja katalüüsi labor, vanemteadur
1972 - 1975 TRU orgaanilise keemia kateeder, nooremteadur, vanemteadur
Haridus
TRÜ 1972; keem-knd 1975 (TRÜ)
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
TRÜ/TÜ v-tead, labori sektorijuh 1985-88, teoreet keem korral prof 1992, molekulaartehnoloogia prof 2005- . TÜ Tehnoloogiakeskuse dir 1999-2003. Täiend ja töötanud külalisprof-na välismaal. Eesti Teadusfondi nõukogu keem ja molekulaarbiol ekspertkomisj esim (2004). Tallinna Rotary klubi president. EV Valgetähe III klassi teenetemärk 2006 (TTÜ prof). EV TA akadeemiku kandidaat 2007; Tartu aukodanik 2008
Tunnustused
2007 - ... Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik
2006 - ... Liige, International Academy of Mathematical Chemistry
1999 - ... Member, American Chemical Society
1990 - ... Liige, International Society of Quantum Biology and Pharmacology
2005 - 2014 Eesti Vabariigi peaministri teadus- arendusnounik
Tunnustused: 2008 Tartu aukodanik
2006 Eesti Vabariigi Valgetahe III klass
2002 Tartu medal
2001, Aasta preemia, Loodusteadused ja tehnika - Mati Karelson
Riigi teaduspreemia
1996 Auliige, Florida Center of Heterocyclic Compounds
külalisteadlase ja -professorina viibinud USA-s (Florida Ülikool), Suurbritannias (Londoni Ülikool ja Oxfordi Ülikool), Saksamaal (Kieli Ülikool, Max Plancki Astrofüüsika Instituut) ja mujal.
Sünniaeg
27.12.1948 Tartu
PUBL kirjed