Jõgi, Aksel 1934-2000

TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1961-2006
Teenistuskäik TTÜs
matemaatika kat ass 1961-65, v-õpet 1966-88, dots 1988-97
matemaatikainstituudi dots, lekt 1997-2006, erakorr lekt
Teenistuskäik mujal
Haridus
Mustvee I keskkool 1953; TRÜ 1958 mat-loodusteadusk, aspirant 1961 (TRÜ)
Teaduskraad
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Uurinud teaduse ja sõjaajalugu. Eesti Kodu-uurimise Seltsi l, tormalaste Kodupaigaühenduse asutajaid, juht esim. TTÜ teenetemedal "Mente et manu" 1994
Tunnustused
Eesti Kodu-uurim selts
Sünniaeg
25.03.1934 Lullikatku k Torma v, Tartumaa, matuseaeg 29.09.2000, maetud Tln Pärnamäe kalmistu
PUBL kirjed