Linnaks, Erik 1926-2001

TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1965-2001
Teenistuskäik TTÜs
raamatupidamise kateeder, dotsent 1965, professor 1976
majandusarvestuse instituut, emeriitprofessor 1992
Haridus
Tallinna Majandustehnikum, 1945
Eesti NSV Teaduste Akadeemia, aspirant 1959-1962
Teaduskraad
majandusteaduste doktor 1975 Eesti NSV TA
majandusteaduste kandidaat 1962 Moskva
prof,emer
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti Statistikavalits konsultant 1948-58 ja Õppekombinaadi õppej, direktori aset 1956. Töötanud ENSV TA Maj Inst. EE14, EMajBL
Sünniaeg
27.10.1926 Tallinn, surn 30.06.2001 Tallinn
PUBL kirjed