Paal, Leopold 1928-1991

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1951-1991
Teenistuskäik TTÜs
hüdrotehnika ja geodeesia kat v-lab, ass 1953-57
sanitaartehnika ja hüdraulika kat v-õpet 1958, dots 1960, sanitaartehnika kat dots, prof 1972, juh 1968-91
vee kvaliteedi labori teadusl juhend
Teenistuskäik mujal
Haridus
Tapa Keskkool 1947
TPI 1952 ehit-teadusk, aspirant 1956-58; tehn-knd 1959; tehn-dr 1971 (kaitses 1969 Leningradi PI)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Nõukogude Eesti preemia 1967. Eesti NSV teeneline teadlane
Sünniaeg
21.01.1928 Tapa, surn 14.11.1991 Tallinn, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL kirjed