Tepandi, Jaak 1946

Allasutuse kood
id
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1969-
Teenistuskäik TTÜs
arvutuskeskuse insener, projektijuht, vanemlaborant?, masinaülem, insener-programmeerija 1969-1982
matemaatika kateedri tunnitasuline õppejõud 1973-1978
informatsioonitöötlemise/infotöötluse kateedri vanem-õpetaja 1982-1984, dotsent 1984-1991, vanemteadur, juhtivteadur 1990-1992
informaatikainst rakendusliku tehisintellekti professor 1992-1997, õppetooli juhataja 1992-1997
teadmussüsteemide professor 1997-..., õppet juhataja 1997-...
Teenistuskäik mujal
OÜ Tepinfo juhatuse esimees
Haridus
Tallinna 2. Keskkool 1963 (cum laude); TRÜ 1969 mataatikateaduskond matemaatika eriala; TPI majandusteaduskonna kaugõppeaspirantuur 1979-1982
Teaduskraad
tehn-knd 1982
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
2013-... Ajakirja "Applied Computer Systems" retsensent; 2012-... Osavõtt Vabariigi Presidendi ajurünnakutest seoses infoühiskonna rahvusvahelise mõtte- ja kompetentsikeskuse loomisega Eestisse; 1997-... Eesti Infotehnoloogia standardimise tehnilise komitee esimees; Osavõtt SOCRATES/ERASMUS projektist MOCURIS (Modern curriculum in Information Systems at Master Level) 69077-IC-1-98-1-LT-ERASMUS-CDA-2. Vastutav täitja - Euroopa Liidu ühisprojekt CIPA-CT93-0176 (DG 12 HSMU); ISACA ERP Standardite töögrupi liige; 2012 Konverentsi NordSec 2012 programmkomitee liige; 2011 Konverentsi NordSec 2011 programmkomitee liige; 2010 Konverentsi Ninth Conference on Databases and Information Systems, 2010 programmkomitee liige; 2007-2008 ITU (International Telecommunication Union) globaalse küberturbe agenda (Global Cybersecurity Agenda) küberturvalisuse alase kõrgetasemelise ekspertgrupi tehniliste ja protseduursete meetmete valdkonna juht; 2005 Konverentsi Ninth East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems programmkomitee liige; 2003-2006 ETF Tehnikateaduste ekspertkomisjoni liige (2.9 Süsteemitehnika) alates 1998 (vaheaegadega); 2002-2006 eDimensiooni liikmesriikide esindajate töögrupi (Senior Officials for the Information Society in the CBSS countries) esimees (2004), liige (alates 2002).; 2001-2004 Örebro Ülikooli (Rootsi) Elektronkaubanduse ja Logistika uurimis- ja arendusprogrammi nõukogu liige (2001-2004); 1998-2008 Informaatikainstituudi teadussuuna juht; Stažeer Bratislava Tehnil Kübern Inst 1988-89. Eesti infopoliitika raamkava koostaja- IT 1998. a tegija. Eesti Infotehnoloogia Seltsi l (2005). EE14, EMajBL
Tunnustused
2009 ITU peasekretäri Hamadoun I. Toure tunnustuskiri globaalse küberturbe agenda (Global Cybersecurity Agenda) küberturvalisuse alase kõrgetasemelise ekspertgrupi tehniliste ja protseduursete meetmete valdkonna juhtimise eest
1992 volitatud insener
1998 Eesti Arvutifirmade Assotsiatsiooni aasta tegija (1998)
Sünniaeg
04.02.1946 Tallinnas
PUBL kirjed