Mägi, Hans 1929-1995

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1960-1979, 1986-1995
Teenistuskäik TTÜs
autoteede ja geodeesia kat v-õpet, dots 1967
ehituskonstruktsioonide kat dots
ehitiste projekteerimise inst dots (0,5)
Teaduskraad
tehnikateaduste kandidaat 1966 (kaitses 19.10.1965, TPI)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Töötanud teedeinsenerina Haapsalu Teedevalitsuses ja Maanteede Peavalitsuses. A-st 1979 EKE Projektis
Tunnustused
Sünniaeg
13.07.1929 Lohusuu v Tartumaa, surn 05.01.1995 Tallinn, maetud Tln Metsakalmistu