Nei, Lembit 1957

Allasutuse kood
nz
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
2005-
Teenistuskäik TTÜs
TTÜ Säästva Tehnoloogia Inst (Tartus) dir 15.06.-14.06.2010, keskkonnakaitse õppet keskkonnakeemia prof 2005
TTÜ Tartu Kolledži direktor 01.09.2015-31.10.2021
Teenistuskäik mujal
Eesti Põllumajandusülikool, õppeprorektor ja teadusprorektor (1,0), 01.01.2000–31.12.2003
Eesti Põllumajandisülikool, keskkonnakeemia professor, 01.01.1997–31.12.2005
Eesti Põllumajandusülikool, Keskkonnakaitse Instituut, direktor (1.0), 01.01.1994–31.12.2005
Oxfordi Ülikool, Royal Society järeldoktor, 01.01.1993–31.12.1994
Tartu Ülikool, teadur (1,0), 01.01.1980–31.12.1989
Haridus
1989–1991 Moskva Riiklik Ülikool, keemiakandidaat; 1975–1980 Tartu Riiklik Ülikool, keemik; 1964–1975 Tallinna 7. Keskkool
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
2015-... TTÜ Tallinna Kolledži direktori valimiskogu liige; 2014-... Ajakirjade Food Analytical Methods, Toxicological & Environmental Chemistry, ja Chemosphere retsensent; 2013-... Lõuna-Florida Ülikool - DoRa külalisprofessor- 6 kuud; 2013-... Ajakirja Journal of Agricultural and Food Chemistry retsensent; 2012-... Ajakirjade African Journal of Agricultural Research ja Environmental Technology retsensent; 2011-... Ajakiri ISRN Analytical Chemistry - toimetuskolleegiumi liige; 2011-... Ajakiri Acta Architecturae Naturalis - toimetuskolleegiumi liige; 2011-... Kasahstani Riiklik Teaduse ja Tehnoloogia Hindamiskeskus - ekspert; 2011-... Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe vastuvõtukomisjoni liige; 2011-... TTÜ ehitusteaduskonna doktoriõppe vastuvõtukomisjon; 2010-... Ajakirjade "International Journal of Environmental Science and Technology" , "Chromatography"," Engineering", "Food Chemistry", "Chromatographia", "Analytical Letters" ja "Journal of Separation Science" retsensent; 2010-... Eesti Teadusfond, grandiprojektide retsenseerimine; 2009-... Ajakirja "Desalination" retsensent; 2009-... Ajakirja "Talanta" retsensent; 2009-... XII Põhjamaade Mullazooloogia Sümpoosion, korralduskomitee liige; 2008-... TTÜ maastikuarhitektuuri ja tööstusökoloogia erialade magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees; 2005-... Rahvusvahelise Elektrokeemia Seltsi liige; 2005-... MTÜ Keskkonnakaitse Instituut, juhatuse liige; 2005-... TTÜ Säästva Tehnoloogia Instituudi käivitamine Tartus; 2004-... Rahvusvaheline Keskkonnatoksikoloogia ja Keskkonnakeemia Selts; 2002-... Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige; 2002-... Agricultural Machinery, Buildings, Energy and Hydraulic Engineering, Transactions No 215, Estonian Agricultural University - toimetuskolleegiumi liige; 2001-... EV presidendiga visiidil Oxfordi Ülikoolis; 1994-... Keskkonnakaitse Instituudi (Lõuna-Eesti Keskkonnakaitse Instituut, Teadus- ja arendusasutus EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut) käivitamine; 2012 Tartu Ülikooli Keemia Instituudi vanemteaduri kandidaadi hindamise ekspertkomisjon; 2012 Rijeka Ülikooli (Horvaatia) auditeerimismeeskonna liige; 2010-2011 Tallinna Tehnikaülikooli arengukava koostamise komisjoni liige; 2010-2013 Tallinna Tehnikaülikooli valitsuse liige (august 2013 - märts 2014 välisstažeerimine); 2008 Annely Kuu doktoritöö kaitsmiskomisjoni liige - ehitus ja keskkonnatehnika - Tallinna Tehnikaülikool; 2005-2013 Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige; 2003-2005 Keskkonnaministeeriumi teadusnõukogu; 2003-2005 EPMÜ loodusteaduste doktoritööde kaitsmisnõukogu; 2002 Teaduspoliitika komisjoni liige; 2002-2004 Sihtasutus Lõuna-Eesti Tehnilise Täiendkoolituse Keskus, nõukogu liige; 2002-2004 EPMÜ Agrobiokeskuse nõukogu liige; 2002 Uurija-professori kandidaatide hindamise komisjoni liige; 2002-2003 Eesti Teadusfond, nõukogu liige; 2002 Eesti Põllumajandusülikool - rektorikandidaat (esitajad EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut ja üliõpilasesindus); 2001 Läti Põllumajandusülikooli institutsionaalse akrediteerimise komisjoni liige; 2001-2002 EPMÜ nõukogu teadus- ja arenduskomisjoni esimees; 2001-2004 the Wellcome Trust'i grandi vastutav täitja ja Jaanus Kruusma doktoritöö juhendamine (nimetati teaduslikuks konsultandiks); 2000-2001 Euroopa Rahvusvahelise Hariduse Assotsiatsiooni liige; 2000-2001 EPMÜ nõukogu eelarvekomisjoni esimees; 2000-2001 EPMÜ nõukogu õppekomisjoni esimees; 2000-2002 Tartu ülikoolide ühiselamute renoveerimise juhtkomitee liige; 1999-2004 EPMÜ maastikuarhitektuuri ja keskkonnakaitse erialade magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees; 1999-2001 OÜ Eesti Loodus, nõukogu esimees;1998-2001 Sihtasutus Tartu Kultuurikapital, nõukogu liige; 1998-2000 Eesti bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja tegevuskava väljatöötamine (UNEP), administratiivne koordinaator; 1997-2000 Säästva arengu komisjoni liige; 1997-2000 Keskkonnaministeeriumi teadusnõukogu liige; 1997-2004 Eesti Põllumajandusülikooli nõukogu liige; 1997-2002 Ajakiri "Eesti Loodus", toimetuskolleegiumi liige; 1997-1998 Eesti Teadlaste Liit, kaasesimees; 1996-2001 Eesti Teadlaste Liidu juhatuse liige; 1996-2010 Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala riigieksamikomisjoni esimees; 1994-1998 EPMÜ maainseneriteaduskonna nõukogu liige; 1994-2004 EPMÜ valitsuse liige; Olnud TRÜ ja EPMÜ õppej, keskkonnakaitse inst juh 1994- . EE14
Sünniaeg
19.07.1957 Tartu
PUBL kirjed