Nigul, Uno 1929-1990

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1956-1961
Teenistuskäik TTÜs
ehituskonstruktsioonide kat ass, v-õpet, dots 1960
Teenistuskäik mujal
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
ENSV TA Kübern Inst sektorijuh, peateadur. ENSV riikl preemia 1970
Sünniaeg
18.09.1929 Tallinn, surn 16.02.1990
PUBL kirjed