Исследование структуры фенолформальдегидных смол спектрометрическими методами. Сообщение 15, ЯМР 13С анализ конденсатов п-оксиметилфенола

ajakirja aastakäik number kuu
719
ilmumisaasta
leheküljed
lk. 3-14
ISSN
0868-4081
märkused
Bibl. 8 nim
retsensioon
Kokkuvõte: H.Lippmaa, T.Väljamäe. Fenoolformaldehüüdvaikude uurimine spektromeetriliste meetoditega. 15, p-hüdroksümetüülfenooli polükondensaatide 13C TMR analüüs
Abstract: Study of phenol-formaldehyde polycondensation products with spectrometric methods. 15, 13C NMR analysis of p-hydroxymethylphenol polycondensates
keel
vene
Липпмаа Х.В., Вялимяэ Т.К.* Исследование структуры фенолформальдегидных смол спектрометрическими методами. Сообщение 15, ЯМР 13С анализ конденсатов п-оксиметилфенола // Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised (1990) 719, lk. 3-14.