Rannes, A. Tööstuse olukord Eestis fašistliku okupatsiooni aastail 1941-1944 // Tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateedri uurimistöid. 2. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1964. lk. 3-25 : tab. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б ; 13, Tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateedri uurimistöid ; 2).