Об интегральных принципах механики

vastutusandmed
Х. Рельвик
ilmumiskoht
Тарту
ilmumisaasta
leheküljed
с. 102-108 : илл
seeria-sari
Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Matemaatika- ja mehaanika-alaseid töid = Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по математике и механике = Acta et commentationes ; 721
märkused
Библиогр.: 4 назв
Kokkuvõte: About the integral principles of mechanics, lk. 108
TTÜ struktuuriüksus
keel
vene
Рельвик, Х. Об интегральных принципах механики // Расчет и оптимизация конструкций = Konstruktsioonide arvutamine ja optimiseerimine. Тарту : [Тартуский государственный университет], 1985. с. 102-108 : илл. (Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Matemaatika- ja mehaanika-alaseid töid = Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по математике и механике = Acta et commentationes ; 721).