Kuusekänd, R., Leibur, M., Laul. H. Eelpingestatud raudbetoonelementidega armeeritud talad // Üliõpilaste teaduslike tööde kogumik. II. Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1956. lk. 4-10 : ill. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института. Seeria A ; 67, Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria A ; 67, Üliõpilaste teaduslike tööde kogumik ; II).