Ave sol contra excrementum

vastutusandmed
Harri Tibar
allikas
ilmumisaasta
leheküljed
19. apr., lk. 14
retsensioon
Vastukaja: Bogovski, P. Surun kätt, dotsent hr. Tibar! // Samas, 24. apr., lk. 14
Vastukaja: Väljataga, M. Viisipärasus contra inimlähedus // Samas, 26. apr., lk. 14
Tibar, H.* Ave sol contra excrementum // Sõnumileht (1996) 19. apr., lk. 14.