Tarmak, A. Eesti NSV maanteedevõrk ja selle areng sõjajärgsetel aastatel // Tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateedri uurimistöid. 2. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1964. lk. 77-92 : tab. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б ; 13, Tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateedri uurimistöid ; 2).