Lageda, P. Tehnilise prognoosi probleemide käisitlemisest loengutel // Tallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja (1969) 19. sept., lk. 3 ; 26. sept., lk. [?] ; 3. okt., lk. 2 ; 10. okt., lk. 3.