Eiskop, I., Plakk, P. Kõrgsagedusvõimendaja transformaatorsidestuses // Üliõpilaste teaduslike tööde kogumik. 1. Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1954. lk. 10-17. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института. Seeria A ; 53, Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria A ; 53, Üliõpilaste teaduslike tööde kogumik ; 1).