Gerndorf, K. Üld- ja tippjuhtimise probleemide uuringu tulemused // IX majandusorganisatsioonide juhtimisprobleemide konverents : Akadeemiline uuring ja juhtimispraktika: otstarbekus, tõhusus, operatiivsus : 30. märtsil 2000. aastal [Tallinnas] = IX conference on the Management of Business Organizations : Academic research and business practice: rationality, efficiency, operativeness : [30 March 2000, Tallinn]. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000. lk. 72-75.