Kolbre, P. Tööjõu prognoosimine toodangu täieliku töömahukuse alusel // Majandustegevuse täiustamise kompleksprobleeme : noorte majandusteadlaste VII vabariikliku teadusliku seminari ettekannete teesid (Tallinn, 29.-30. aprillil 1985) = Комплексные проблемы совершенствования хозяйственной деятельности : тезисы докладов VII республиканского научного семинара молодых ученых-экономистов (Таллин, 29-30 апреля 1985). Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1985. lk. 37-40.