Küsitlus: ettevõtetes on pettusi tuvastanud üle poole audiitoritest

vastutusandmed
Villu Zirnask
kuupäev
17. veeb.
ilmumisaasta
asutuse kohta
märkused
Margarita Gevorgjani magistritöö „Välisaudiitorite tuvastatud pettuseriskid ettevõtetes ja pettuseriskidele vastavad auditiprotseduurid“ ankeetküsimustikule vastas 60 Eesti audiitorit.
keel
eesti
Küsitlus: ettevõtetes on pettusi tuvastanud üle poole audiitoritest // finantsuudised.ee (2021) 17. veeb.,