Küsitlus: ettevõtetes on pettusi tuvastanud üle poole audiitoritest [Võrguväljaanne]

vastutusandmed
Villu Zirnask
kuupäev
23. veeb.
ilmumisaasta
märkused
Margarita Gevorgjani magistritöö „Välisaudiitorite tuvastatud pettuseriskid ettevõtetes ja pettuseriskidele vastavad auditiprotseduurid“.
keel
eesti
Küsitlus: ettevõtetes on pettusi tuvastanud üle poole audiitoritest [Võrguväljaanne] // raamatupidaja.ee (2021) 23. veeb.,