Mäeltsemees, S. Pealinnaregioon // Hea linn : Tallinna visioonikonverentsid. Tallinn : Tallinna visiooninõukoda, 2013. lk. 63-73.