Proover, M. Uncertainty and attitudes toward technology // XV Eesti Filosoofia Aastakonverents : Digiühiskond : filosoofilised perspektiivid : Tallinna Tehnikaülikool, 30-31. August 2019 : teeside raamat = XV Annual Estonian Philosophy Conference : The Digital Society : Philosophical Perspectives : Tallinn University of Tallinn, Estonia, 30-31 August 2019 : book of abstracts. Tallinn : [Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance, Tallinn University of Technology], 2019. p. 22.