Oruvee, Helmut 1923-2007

Position
In TalTech
1950, 1954-1974
Career in TalTech
arhitektuuri ja arhitektuursete konstruktsioonide kat v-lab, ass, v-õpet, dots 1954
arhitektuuri kat dots, prof 1964, tunnit 1972-74
ehitusteadusk dek 1964-71
Degree
arhitektuuridoktor 1966
Speciality
More information
"Eesti Projekt" konsult 50ndail a-il, Lening Inst 2Lenprojekt" konsult 60ndail a-il, ERKI õppej 1964-92, arhitektuurikat juh 1971-90, emeriitprof 1994. Eesti NSV teeneline teadl 1969, Tln Linnanõuk alalise ehituskomisj esim, Tln Linna Täitevkom l, Eesti NSV Arhit Liidu juhat l
Birth and death data
22.10.1923 Pärnu, suri 01.03.2007
PUBL register