Idla, Katrin 1966

TalTech department
Department code
yk
In TalTech
1989-2005, 2007-
Career in TalTech
füüsikal keem kat staž-uurija
keem-inst ass
alus- ja rakenduskeemia inst ass
materjaliteaduse inst füüsikalise keemia õppet ass (1989 - 2004 Füüsikalise keemia õppetool. Õppejõud alates 1992, projektiteadur alates 1989, projektide juht alates 1992)
keemiainstituudi molekulaartehnoloogia õppetooli erakorraline teadur 01.04.2007-31.01.2009, vanemteadur 01.02.2009-31.12.2009
teadur (0,5) 01.01.2014-31.12.2015
Kaitse- ja julgeolekuuuringute keskuse juhataja (0.50) 2014-...
Teenistuskäik mujal
GeneCode AS, arendusdirektor 2011-2013
Balti Tehnoloogiaarenduse AS, arendusdirektor 2007-2011
Eesti Vabariigi Kaitseministeerium, Ministeeriumi teadusnõunik 2004-2007
Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, erakorraline teadur 2002-2003
ETV teadussaate"Noova" konsultant 1999-2000
Concordia Ülikooli Tehnoloogiaarendus ja- korraldus eriala koordinaator 1998-1999
Linköpingi Ülikool, Rakendusfüüsika labor, Rootsi, konsultant, külalisteadur ja külalisüliõpilane (fin. Rootsi Kuninglik Tead.Akad.) 1996-2001
Helsinki Tehnikaülikool, (fin. Soome Tead.Akad.), külalisüliõpilane, -teadur ja konsultant 1993-1998
Tartu Ülikool, Elektrokeemia laboratoorium, lepinguline uurija 1988-1989
Suure-Jaani Gümnaasium, laborant 1982-1984
Degree
TRÜ 1989 füüs-keem-teadusk, doktorant 2000- (juhend prof A.Öpik); loodustead mag 2000
More information
2012 - 2013 EAS projekti NTF-MIM juht; 2010 - 2013 Euroopa kaitseagentuuri projekt ATHENA, Eesti poolne juht;2010 - 2010 Kliima- ja energiaagentuur, arendusnõunik; 2008 - 2011 EAS projekti OLIGO-MOD juht; 2007 - 2007 NATO RTB (Teadusuuringute ja tehnoloogiaorganisatsiooni nõukogu) liige, Eesti ametlik hääletajaliige; 2006 - 2010 Kaitseministeeriumi teadusnõukogu liige; 2005 - 2007 Euroopa Kaitseagentuur, Eesti ametlik esindaja ja koordinaator; 2004 - 2007 EV Kaitseuuringute algatamine, koordineerimine ja korraldamine. Rahvsvahelise kaitseuuringute alase koostöö käivitamine NATO-s ja EL-s; 2004 - 2007 EL Satelliidikeskuse Nõukogu liige, eesti ametlik esindaja; 2004 - 2007 NATO Teadusuuringute ja tehnoloogiaorganisatsiooni (RTO) rahvuslik koordinaator; 2001 - 2004 ETF grandihoidja; Rootsi Teaduste Akadeemia poolt finantseeritud ühistööprojekti Eesti-poolne juht 1999-2000; ETF grandiprojektide koostamine 1994-98; Soome Teaduste Akadeemiale koostööprojektide kirjutamine 1993, 1995, 1997, INCO-Copernicus ja Phare projektide kirjutamine 1996-97, CIMO(Soome) ja Johnsoni fondi(Rootsi) personaalsed grandid - 1993, 94, 96; Rahvusvahelise Elektrokeemia Ühingu (ISE) ja Materjaliuuringute Ühingu (MRS) liige
Muu
2012, NATO Teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni teadussaavutuse auhind 2011 (SCI-179 teadusgrupp)
2002, TTÜ Arengufondi stipendiaat
Eesti Vabariigi HM poolt korraldatud teadustööde riikliku konkursil keemias-ja molekulaarbioloogias: I koha preemia
Eesti Vabariigi HM poolt korraldatud teadustööde riikliku konkursil keemias-ja molekulaarbioloogias: III koha preemia
Birth and death data
29.04.1966 Suure-Jaani
PUBL register