Loide, Rein-Karl 1942

Department code
yf
Position
In TalTech
1972/73, 1975-
Career in TalTech
füüsikainstituut, teoreetilise füüsika professor 1992, direktor 1992-95, õppetooli juhataja ..., 2007-31.08.2010
matemaatika-füüsika teaduskond, dekaan 1994-2001/2002
matemaatika-loodusteaduskond, dekaan 2002-2004
füüsika kateeder, vanemlaborant, assistent, vanemõpetaja 1975, dotsent 1977, juhataja 1981-92
Teenistuskäik mujal
Tallinna Pedagoogiline Instituut, matemaatika kateeder, vanemõpetaja 1973-75
Degree
füüsika-matemaatikadoktor 1990 (Eesti TA Füüsika Instituut)
füüsika-matemaatikakandidaat 1973
More information
TTÜ nõukogu asejuhataja (on 1992,1993).
Ühiskondlik tegevus
Kaitseliidu Lääne malevkonna pealik (1995?)
Eesti Füüsika Selts
Muu
TTÜ teenetemedal "Mente et manu" nr?, 1992
Valgetähe IV klassi teenetemärk 2007 (füüsik, TTÜ professor)
Birth and death data
Place of birth
PUBL register