Kikkas, Mihhail 1951

Department code
tt
Position
In TalTech
2000-2012
Career in TalTech
avaliku sektori majanduse instituut, majandusõiguse õppetool, lektor 2000–2012
Teenistuskäik mujal
Sotsiaal-Humanitaarinstituut, dotsent 1999-2011
Peterburi Riiklik Tehnikaülikool, lektor 1997-1999
Eesti NSV Prokuratuur, organisatsiooni- ja kontrolliosakond, prokurör 1976-1985
Speciality
Birth and death data
24.01.1951