Saarma, Mart 1949

Department code
yt
In TalTech
Career in TalTech
geenitehnoloogia keskuse molekulaardiagnostika prof 1997, juh (kohakaasl)
geenitehnoloogia inst molekulaardiagnostika õppet bioeetika erakorr prof 2002- (0,25)-31.08.2008, professor 01.09.2008 - 31.08.2011
Degree
bioloogiadoktor 1986
bioloogiakandidaat 1975
Speciality
More information
Venemaa TA noore teadl preemia 1974. ENSV/Eesti TA Füüsika Inst uurimisrühma juhataja, Keemil ja Bioloogil Füüs Inst labori juh 1980-90. TÜ prof 1987. Eesti TA akadeemik 1990 (molekulaarbioloogia). Helsingi Ü Biotehnoloogia Inst direktor 1990-. BIOBALTi Rahvusvah Nõukogu esimees (on 1993). Soome Valge Roosi Rüütelkonna I järgu rüütlimärk 2000. Soome TA 2000, Soome Inseneriteaduse Akadeemia, Tanner-Akadeemia akadeemik. ENSV riikl preemia 1980. Riiklik autasu: Valgetähe II klassi teenetemärk 2001 (professor, akadeemik). Uue tehnol fondi pr 2000. Eesti Teadus- ja Arendusnõuk l 2001-. Soome kõrgem meditsiinipreemia 2002. Soome Arstiteadl Seltsi teaduspreemia 2003. Soome Tehn-tead Akad l 2003. Euroopa Teadusnõukoja (European Research Council, ERC) asepresident 2013-2016.
Muu
uue tehnol fondi pr
Birth and death data
29.06.1949
Place of birth
PUBL register